Táto stránka vznikla za účelom informovania ohľadom mojích aktivít ako poslanca, ktorý zastupuje Novomeštanov v mestskej časti Bratislava Nové Mesto.