Iniciativa

Počas uplynulých štyroch rokov sme vyvinuli množstvo aktivít, ktoré prispeli k zveľadeniu alebo náprave prostredia mestskej časti Nové Mesto. Naše okolie má obrovský vplyv na kvalitu nášho života a života našich rodín, preto by starostlivosť oň mala byť našou dlhodobou prioritou.

Pravidelné brigády

Ako pre miestneho poslanca bolo pre mňa prekvapením, ako mesto funguje a aký zložitý je systém rozdelenia kompetencií medzi magistrátom, mestskými časťami a ostatnými subjektmi. Preto sa snažím pomáhať aj v takých veciach, ktoré samospráva zo zákona nemôže riešiť. Pravidelne organizujem brigády predovšetkým na pozemkoch, ktoré nemáme v správe alebo nemajú jasného vlastníka.

Oprava výtlkov

Po oslovení obyvateľmi Račianskej ulice som inicioval opravu komunikácie pri vozovni Krasňany, kde bolo na ceste niekoľko veľkých výtlkov a nikto s tým dlhodobo nič nerobil. Snažil som sa zistiť, komu daný poze- mok patrí, aby sa problém vyriešil. Po zdĺhavom pátraní som napokon zistil, že pozemok nemá vlastníka, hoci na ňom stojí zastávka MHD. Preto sme sa rozhodli dané výtlky opraviť na naše náklady, nakoľko vieme, že Ekopodnik disponuje špeciálnym vozidlom naopravy lokálnych výtlkov, pričom oprava trvá iba niekoľko minút. Objednali sme preto opravu týchto spolu troch výtlkov a sami si vyskúšali, ako stroj funguje. Behom pol hodiny boli výtlky odstránené a vec úspešne vybavená. Celková cena za opravu výtlkov bola vyúčtovaná na sumu 43 €.

Kaverna - Kamzík

Okrem iného sa snažím po-máhať aj na projektoch iných občianskych združení, z ktorých bol mojím obľúbeným projektom obnova Kaverny – Kamzík na Kolibe. Nachádza sa tam delostrelecká kaverna z prvej svetovej vojny, ktorú sa rozhodla skupina nadšencov obnoviť. V spolupráci s mestským poslancom Tomášom Korčekom sme vyvinuli úsilie či už fyzickou prácou na brigádach, alebo procesne schválením dotácie na podporu tohto projektu, ktorý prinesie rozvoj mestkej časti Nové Mesto, zvýši sa návštevnosť lesoparku na Kamzíku a uchová sa v pamäti niečo z histórie. Pridelené finančné prostriedky sa použili na vybudovanie drevenej výdrevy. Vybudovaním výdrevy sa dosiahla autenticita bunkra, aká bola za čias 1. svetovej vojny.

Bike park Koliba

Rovnako rád mám projekt v susedstve, ktorým je Bike park Koliba, kde partia mladých ľudí buduje zjazdové trate pre cyklistov. Prítomnosť tratí výrazne napomáha zvyšovaniu návštevnosti lanovky, ktorú má mestská časť v majetku a jej prevádzka nie je práve lacná. Som však veľmi rád, že funguje a je možnosť ju využívať aj keď si myslím, že na jej chod by malo prispievať celé mesto a nielen my Novomešťania.

Školský dvor na Račianskom mýte

Bratislavský samosprávny kraj v minulosti predal školský dvor patriaci hotelovej akadémii na Račianskom mýte súkromnému vlastníkovi, ktorý tu plánuje stavať. Na tomto parku mi mimoriadne záleží, nakoľko som v ňom trávil celé detstvo. Proti výstavbe na tomto pozemku sme spolu s ostatnými kolegami zorganizovali petíciu. Ako poslanec, dokonca bývalý žiak tejto školy, som toho názoru, že je lepšie problémom predchádzať, ako ich hasiť. Snažili sme sa zabrániť výstavbe rôznymi spôsobmi, dokonca sme požiadali kraj o spätné odkúpenie pozemku.

Novomestský športový klub

Okrem vyššie spomenutých aktivít stojí za zmienku ešte podpora Novomestského športového klubu, kde sme spolu s kolegami dopomohli k vybudovaniu osvetlenia, aby deti mohli hrávať futbal v dlhších časových intervaloch, keď už nie je denné svetlo.

V neposlednom rade rád trávim čas aj s našimi novomestskými seniormi a snažím sa načúvať ich starostiam a problémom a na druhej strane sa aj tešiť z ich radostí. Pravidelne sa s nimi stretávam a keď sa dá, rád pomáham aj s organizáciou rôznych klubových podujatí, s drobným cateringom či podporou aktívnych výletov.

Organizovanie divadielok pre deti

Ako poslanec sa snažím participovať na rozvoji našej mestskej časti a preto sa vždy rád stretnem so su-sedmi z okolia, kde predis- kutujeme spoločne nápady a možnosti. Preto som sa aj ako čerstvý otec dvoch dcér rozhodol organizovať divadielka pre deti na našich sídliskách. Tieto milé akcie som zorganizoval za pomoci mojich kamarátov a kolegov, ktorým patrí veľká vďaka.